דברו איתנו בקלות !

052-5602602

חוזה \ תקנון מחייב

ברוכים הבאים לאתר עידנ'ס. האתר הינו חנות וירטואלית המופעלת ע"י עידנ'ס.

בכתובת – www.idans.co.il

אתר לרכישת מוצרים והשכרת פריטים אונליין.

תקנון אתר :

 

  • בחגי ישראל אין מבצעים, ואין 50% הנחה על היום השני, המחיר הוא מחיר מלא ליום, על כל יום השכרה, כאמור הזמנה באתר אינה מחייבת את חברת עידנ'ס, וחברת עידנ'ס יכולה לבטל את ההזמנה מסיבותיה שלה .

תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. שינויים בתקנון זה ניתן לשינוי בכל עת ע"י מפעילת האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי.  הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך (להלן: "המשתמש") באתר www.idans.co.il (להלן: "האתר") ועל כל רכישה\הזמנה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, לרבות רכישה\הזמנה טלפונית, ומהווים הסכם מחייב בינך לבין עידנ'ס (להלן: "מפעילת האתר"). קרא תקנון זה במלואו ובעיון. כותרות התקנון והסעיפים הנן לצרכי נוחות בלבד. למען הסר ספק, תקנון זה יחייב גם כל ספק כלפי מפעילת האתר, ובכל מקרה שהוא, לא ייראה כהסכם לטובת צד שלישי כלשהו.

גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

מפעילת האתר לא תהיה אחראית לפעולות ו/או בין צדדים שלישיים. אין להפר את זכויות הקניין הרוחני של מפעילת האתר ואין להפר זכויות קניין רוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי.

באתר רשאי להשתמש בוגר, בן 18 ומעלה המחזיק באמצעי תשלום תקף. ות.ז

הקניה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה ויש לקרוא אותו בקפידה !

בעת ביצוע הרכישה אתה מצהיר בעצם על מודעותך לתנאים אלה והסכמתך לתחולתם על פעילות הרכישה ולא תהיה לך כל תביעה טענה או דרישה כנגד מפעילי האתר מלבד טענות הקשורות להפרת ההתחייבות של מפעילי האתר על פי תקנון זה.

מפעילת האתר עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, מפעילת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, מפעילת האתר לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי  לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהזמין מוצר באמצעות האתר ו/או לעדכן הזמנה ו/או לבצע פעולה כלשהי באמצעות האתר.

מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר.

המוצרים:

 המוצרים המוצעים באתר הם חדשים סוג א ובאריזתם המקורית  אלא אם כן קניתם ביודעין מוצר יד 2 כגון מתנפחים

התמונות והמפרטים הם בהתאם לנתוני הספק ואין למפעלי האתר שום קשר או אחריות לנתונים אלו, ניתן לראות את תמונות המוצרים ונתוניהם ותאור המוצר, התמונות והסרטונים באתר, תמונות המוצרים והסרטונים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

אין להעתיק את תכני האתר. בין היתר, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר.

מובהר בזאת, כי מפעילת האתר רשאית לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או לא לשקלל ו/או לא להציג כלל כל פריט תוכן או כל חלק ממנו, והכל מבלי שתהא מחויבת להודיע על כך מראש או בדיעבד.

חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם תמונות ו/או סימנים מסחריים ו/או מפרטים ו/או סרטונים מהאתר ו/או באתר ללא אישור מראש ובכתב ממפעילת האתר או בעל הזכויות המתאים.

מפעילת האתר לא תישא באחריות להפרות של צדדים שלישיים.

במקרה של הפרה או פגיעה מצד משתמשים, ספקים או צדדים שלישיים מפרים לכאורה, תהיה רשאית מפעילת האתר להעביר לצד הנפגע את פרטי הצד האחראי לכאורה לפרסום הפוגע, הצד הנפגע לכאורה לא ינקוט בהליכים משפטיים כאמור לעיל כנגד מפעילת האתר

עדכון מלאי ומחירים:

המחירים באתר מעודכנים על בסיס יומי ובצורה ידנית על ידינו. במידה ונפלה טעות בהקלדה הטעות היא טעות אנוש ובתום לב. במידה ויש ספק והמחיר נראה נמוך או גבוה מידי ניתן ליצור איתנו קשר לברור, גם אם מצאנו טעות בהזמנה אנו רשאים לבטל את ההזמנה ולזכות את הכרטיס בסכום הרכישה ללא שום הסבר.

למיטב ידיעת מפעילת האתר, המוצרים הנמכרים באתר קיימים במלאי.

מוצרים שאזלו מהמלאי מוסרים או מעודכנים שאינם במלאי באתר, עם קבלת הודעה מהספק בדבר אזילת המלאי.

יחד עם זאת, מובהר כי מפעילת האתר אינה יכולה להתחייב בוודאות כי מוצר מסוים נמצא במלאי או להבטיח את המצאות מלאי בכל עת, ואין להסתמך על כך.

מפעילת האתר, רשאית לבטל כל הזמנה במקרה ונפלה בתיאור המוצר טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר או חסר במלאי, הודעה על ביטול ההזמנה יכול שתמסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת דואר אלקטרוני המעודכנת בכרטיס הלקוח.
והלקוח יקבל זיכוי לכרטיס האשראי שאיתו רכש את המוצר.

משלוחים \ זמן אספקה:

מפעילת האתר ו/או הספקים (לפי העניין) ידאגו לאספקת המוצרים הנרכשים באתר לכתובת בישראל ו\או לנקודת איסוף מוסכמת מראש כפי שנמסרה במועד ביצוע ההזמנה ובהתאם לתנאי האספקה המפורטים בדף המכירה של המוצרים או השירותים.

משלוח המוצרים מבוצע באמצעות דואר ישראל או באמצעות שירות משלוחים אחר לכתובת שנמסרה על ידי הלקוח במועד ביצוע ההזמנה

אספקת המוצרים לבית הלקוח באמצעות שירות המשלוחים או שירות הדואר תהייה בהתאם לתנאי חברת המשלוחים או דואר ישראל (בהתאמה) וכפוף לאזורי החלוקה שלהם.

אספקה והובלה לאזורים מוגבלים. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית כפי שיוגדרו מעת לעת על ידי מערכת הביטחון ו/או גורמי האכיפה, מפעילת האתר ו/או הספקים יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש. מובהר כי בישובים מסוימים, שירות המשלוחים של הדואר מתבצע עד לסניף הדואר הקרוב למקום המגורים של הלקוח

תשלום נוסף בגין הובלה חריגה. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה לרבות הובלה לקומה גבוהה (קומה ג' ומעלה בבניין ללא מעלית) ו/או הובלה הדורשת אמצעים מיוחדים לצורך הכנסת המוצר לבית הלקוח ו/או לשם העלאתו לבית הלקוח לרבות באמצעות פירוק ו/או מנוף ו/או כח אדם נוסף.  מפעילת האתר ו/או הספקים רשאים לגבות תשלום נוסף שיאושר טלפונית או אחרת באופן פרטני מול הלקוח.

חישוב מועדים. זמני אספקת המוצרים/שירותים המפורטים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג) ממועד השלמת ההזמנה כהגדרתו לעיל.

בכל דף מכירה מוגדר זמן אספקה, במידה והלקוח לא יידע את מפעילת האתר בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע בדף המכירה של אותו מוצר, ייחשב הלקוח כמי שקיבל את המוצר.

  הלקוח מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי מפעילת האתר, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר ו/או אספקתו באיחור.

איסוף עצמי. רוכש מוצר רשאי לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי ממחסני מפעילת האתר או ממחסני הספק, כמפורט בדף המכירה של המוצר או בירור מול שירות הלקוחות איסוף עצמי בתאום מראש.

מדיניות פרטיות  \פרטי משתמש :

מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מהוראות התקנון.

בעת ביצוע רכישה באתר תידרש להכניס למערכת את פרטיך האישיים. מסירת הפרטים נעשית על פי רצון המזמין ובהסכמתו.מסירת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגיש פרטים כוזבים

יינקטו צעדים משפטיים באם יגרם נזק לחברת עידנ'ס

מבלי לגרוע מכלליות האמור, ברישומו לאתר, המשתמש מאשר למפעילת האתר לאגור מידע כאמור וכן להעביר, ככל שיידרש, מידע כאמור לצדדים קשורים

במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר למפעילת האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת דברי פרסומת. ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותם

בקשת הסרה לפי חוק התקשורת: הנך רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של מפעילת האתר לכתובת [email protected] ובמקרה כזה יימחקו כל הרישומים הנוגעים לך.

שימוש בעוגיות (cookies). מפעילת האתר תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות", בכדי לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר, יש אפשרות לבטל זאת באמצעות הדפדפן

תנאי תשלום:

ההזמנה באתר תעשה בכרטיס אשראי בלבד. התשלום כפוף לתנאי חברות האשראי.

ניתן גם למסור את פרטי כרטיס האשראי בצורה טלפונית. ניתן לשלם במזומן באיסוף עצמי ממחסנינו.

פרטי כרטיס האשראי נסלקים ע"י חברה צד שלישי וכל האחריות חלה עליה, חברת קארדקום ספקית מורשת של חברת שבא, בעלת תקן PCI DSS LEVEL 1 .

אפשרויות תשלום :

ברכישת מוצר אפשר לשלם באמצעות כרטיסי אשראי

מסוג: מאסטר קארד, ויזה, ישראכרט

מערכת הסליקה שלנו לא מקבלת: אמריקן אקספרס, דיינרס

אחריות:

האחריות בהתאם לתעודת האחריות שמצורפת למוצר ובצרוף חשבונית קנייה.

כל המוצרים שאנחנו מוכרים הם חדשים באריזתם המקורית.

מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינם אחראים על השירות והאחריות למוצרים המוצעים ומסופקים באתר לאחר מכירתם

האחריות בגין האמור, ככל שישנה על פי דין, חלה באופן בלעדי על הספקים למעט במוצרים בהם מצוין אחרת בדף המכירה

באחריות הלקוח שמעוניין לממש אחריות עבור מוצר חלה חובת הובלת המוצר אל מחסני הספקים ע"י הרוכש ועל חשבונו, מומלץ לוודא לפני כתובת נותן האחריות כתובת ושעות פעילות.

מוצר יתקבל לשירות ואחריות רק עם חשבונית קניה מצורפת

מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם באופן אישי או לצד ג מכל סוג שהוא של מוצר שנרכש באתר או הושכר באתר, לרבות בגין כל מעשה ו/או מחדל של ספק המוצר המוצר או השירות הרלוונטיים. מפעילי האתר לא יישאו בכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

מדיניות החזרת מוצרים:

1 ניתן להחזיר מוצר שלא נעשה בו שימוש סגור באריזתו המקורית בלבד + חשבונית קניה

2 על פי חוק אם סופק המוצר ללקוח חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני הספקים ע"י הרוכש ועל חשבונו.

3 ניתן להחזיר מוצר עד 14 יום ממועד ההזמנה.

4 במידה והלקוח עמד בתנאים אלו – הוא יקבל את מלוא כספו בחזרה ע"י זיכוי כרטיס האשראי שאיתו רכש את המוצר.

ביטול הזמנה

ניתן לבטל הזמנה ללא חיוב מצידנו אם המוצר לא נשלח ממחסנינו עדין.

יעשה באמצעות פנייה בכתב למפעילת האתר בלבד או טלפונית עם מספר הזמנה

לקוח רשאי לבטל הזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

ברכישה של נכס/מוצר – עד ארבעה עשר ימים ממועד קבלת הנכס/המוצר;

ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.

ישנם עסקאות שאינן ניתנות לביטול על ידי הצרכן. ברכישת מוצרים מסוימים בעיקר טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה במקרה כזה הלקוח יעודכן טלפונית ולא תהיה לו כל טענה או תביעה.

אכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט במחוזות תל-אביב או מרכז.

לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות

טלפון – 0525602602 מייל [email protected]

המשך תקנון ( תקנון השכרת ציוד והשכרת מתנפחים )

א.ידוע לי שאני צריך להחזיר את הציוד בתאריך הנקוב ובמצב תקין ונקי כמו שקיבלתי אותו מלכתחילה ולהקפיד על ההוראות הנ"ל.

ב. במקרה והציוד יינזק בעקבות אי הקפדה על הכללים הנ"ל אני מודע לכך שאצטרך להשתתף בעלות התיקון.

ג. ידוע לי שאיחור במועד ההחזרה יוביל לתשלום נוסף בהתאם.

ד. ידוע לי שאין לחברת עידנ'ס שום אחריות על גנרטור ששבק חיים מאיזושהי סיבה.

ה. ידוע לי שאין לחברת עידנ'ס שום אחריות ביטוחית כשאני מפעיל בעצמי את הציוד.
ו. ידוע לי שמרגע שהציוד המושכר יצא ממחסנו או הגיע בהובלה ע"י חברת עידנ'ס, לחברת עידנ'ס אין כל אחריות נזיקית ו/ או כלכלית ו/ או

   ביטוחית כלפי הציוד ו/ או צד ג' שנפגע כתוצאה משימוש בציוד הנ"ל. השוכר מודע לכך ולא יהיה לו כל טענה נזיקית ו/ או ביטוחית בעתיד

   כלפי חברת עידנ'ס ע.מ – 558320768 או כלפי הבעלים .
ז. ידוע לי שבמידה וחלק מהציוד המושכר לא יעבוד כתוצאה מאחריות של עידנ'ס אני אזוכה רק על הציוד התקול ולא על כל העסקה.

ח. *התשלום במזומן במועד קבלת הציוד *חברות, עיריות ומוסדות- יש לדאוג לצ'ק או הזמנת רכש בקבלת הציוד

ט. בהזמנת הובלה והתקנה: ההובלה מתבצעת ע"י רכב מסחרי גדול – או רכב עם נגרר. אירועים המתקיימים בטבע/בפארק יש לדאוג למקור חשמל זמין, במידת הצורך.

יש לוודא כי מיקום האירוע אינו עולה על 10 מטרים ממקום חנית הרכב ללא מדרגות וכי יש חניה מסודרת לפריקה

במידה והפריקה רחוקה יותר הלקוח יחוייב בתשלום נוסף עבור פריקה חריגה

י. יש לוודא ולחזור שוב על פרטי ההזמנה, בכדי שנשריין לכם את כל הציוד הרלוונטי.

הוראות הפעלה למתנפחים

א. יש להוציא את המתנפח מהתיק המצורף ולפרוש אותו במקום המיועד. לא מומלץ לנפח אותו על אספלט, אדמת טרשים, חצץ
וכל דבר חד אחר העלול לפגוע ולשחוק את בסיסו. במידה ואין ברירה יש לפרוש מתחתיו מחצלת או כל דבר אחר שיגן עליו.
ב. יש לחבר את שרוול המתנפח למפוח המצורף תוך הקפדה שהשרוול יהיה מתוח לזרימת אוויר אופטימאלית.
מומלץ לתחום את המפוח כדי שלילדים לא תהיה גישה אליו.
ג. יש לחבר את המפוח לשקע חשמלי רגיל או כבל מאריך, אסור למתוח מידי את הכבל של המפוח כי הדבר עלול לשחוק אותו
ואף לגרום לקצרים בטווח הארוך.

ד. יש להפעיל את מתג המפוח ולהשאירו במצב ON, יש לחכות כדקה-שתיים לניפוח המתנפח ולהשאירו דולק עד לסיום השימוש.
ה. בסיום ההפעלה יש לנקות את פנים המתנפח, ללחוץ על כפתור OFF, לנתק את המפוח, לקפל את המתנפח, להחזירו לתיק
ולאכסן אותו במקום סגור.

ו. במידה ושכרתם יותר ממתקן אחד הקפידו להחזיר כל מתקן לתיק שלו.
שמירה על הילדים ועל המתקן

א. להקפיד שלא יקפצו בו זמנית מספר רב מידי של ילדים, דבר העלול לגרום להתנגשויות מיותרות ועומס יתר על המתקן.
ב. להקפיד שמבוגר יפקח עין על הילדים, כניסת מבוגרים למתנפחים אסורה בהחלט! המתנפחים לא מיועדים למשקלים כבדים.
ג. לא לעלות על המתנפח עם נעליים, משקפיים, חפצים חדים, אוכל, שתיה, או כל דבר העלול להינזק או להזיק למתקן.
ד. אין למשוך את המתקנים ולכוון אותם כאשר הילדים בפנים, הדבר עלול לקרוע את בסיס המתקן ולהוציאו מכלל שימוש.

ה. בריכת כדורים – במידה ושכרתם מאיתנו בריכת כדורים יש להחזיר את הכדורים לשק המצורף בסוף ההפעלה.
ו. חוץ ממגלשת המים, אין להרטיב את המתקנים במים בשום פנים ואופן, ואין להשאירם בגינה במשך הלילה בגלל הלחות. בתום השימוש הכניסו אותם לתיק והניחו אותם בתוך הבית עד לשימוש הבא. הרטבת המתקנים תאלץ אתכם לשלם 500 ₪ נוספים לנזקים העתידיים.

באחריותך!

א.ידוע לי שאני צריך להחזיר את הציוד בתאריך הנקוב ובמצב תקין ונקי כמו שקיבלתי אותו מלכתחילה ולהקפיד על ההוראות הנ"ל.

ב. במקרה והציוד יינזק בעקבות אי הקפדה על הכללים הנ"ל אני מודע לכך שאצטרך להשתתף בעלות התיקון.

ג. ידוע לי שאיחור במועד ההחזרה יוביל לתשלום נוסף בהתאם.

ד. ידוע לי שאין לחברת עידנ'ס שום אחריות על גנרטור ששבק חיים מאיזושהי סיבה באמצע האירוע.

ה. ידוע לי שאין לחברת עידנ'ס שום אחריות ביטוחית כשאני מפעיל בעצמי את הציוד.
ו. ידוע לי שמרגע שהציוד המושכר יצא ממחסנו או הגיע בהובלה ע"י חברת עידנס, לחברת עידנס אין כל אחריות נזיקית ו/ או כלכלית ו/ או

   ביטוחית כלפי הציוד ו/ או צד ג' שנפגע כתוצאה משימוש בציוד הנ"ל. השוכר מודע לכך ולא יהיה לו כל טענה נזיקית ו/ או ביטוחית בעתיד

   כלפי חברת עידנ'ס ע.מ – 558320768 או כלפי הבעלים .
ז. ידוע לי שבמידה וחלק מהציוד המושכר לא יעבוד כתוצאה מאחריות של עידנ'ס אני אזוכה רק על הציוד התקול ולא על כל העסקה.

ביטול הזמנת השכרת ציוד אפשרי עד 72 שעות לפני מועד האספקה.
* השכרת מוצרים מתייחסת להשכרה יומית מבוקר עד בוקר, איסוף החל משעה 9 והחזרה בשעה 9 למחרת, בכדי שתהיה לנו את האפשרות להשכיר את המוצר ביום למחרת ללקוח אחר ללא איחורים

עכשיו להשכרה ב :
יש לכם שאלה או בקשה?
השאירו פרטים ונחזור אליכם
Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 137 ביקורות
×
js_loader
העגלה שלי
דברו איתנו ! אנחנו כאן לעזור